» Home

» FORMAT TRANSAKSI

FORMAT TRANSAKSI


Format Transaksi Server Nasional

Cek Saldo
: SAL.PIN
Contoh
: SAL.1234
Transaksi
: <Kode Produk>.<No Tujuan>;<PIN >
Contoh
: S20R.0812xxxxxx;1234
Ganti PIN
: GPIN.<pin lama>.<pin baru>.<pin baru>
Contoh
: GPIN.1234.9999.9999
Cek Harga
: Harga.<Kode Produk>.<PIN>
Contoh
: HARGA.S20R.1234
Komplain
: INFO.<Isi Pesan>
Contoh
: INFO.Cek Transaksi Tanggal ....... No....
Paralel Nomer
: INFO.PARALEL <No lama> <No baru>
Contoh
: INFO.PARALEL 0852xxxxxxx 0818xxxxxxx
Hapus / Ganti nomer
: INFO.HAPUS <No lama> GANTI <No baru>
Contoh
: INFO.HAPUS 0852xxxxxx GANTI 0818xxxxxx
 


Format Transaksi Server Regional

Cek Saldo
: S.PIN
Contoh
: S.1234
Transaksi
: <Kode Produk>.<No Tujuan>;<PIN >
Contoh
: JTS10.0812xxxxxx;1234
Ganti PIN
: GPIN.<pin lama>.<pin baru>.<pin baru>
Contoh
: GPIN.1234.9999.9999
Cek Harga
: Harga.<Kode Produk>.<PIN>
Contoh
: HARGA.JTS20.1234
Komplain
: HELP.<Isi Pesan>
Contoh
: HELP.Cek Transaksi Tanggal ....... No....
Paralel Nomer
: HELP.PARALEL <No lama> <No baru>
Contoh
: HELP.PARALEL 0852xxxxxxx 0818xxxxxxx
Hapus / Ganti nomer
: GHP.<HP Baru>.<PIN>
Contoh
: GHP.081723456.1234
Cek Transaksi
: CEK.<PIN>
Contoh
: CEK.1234

PRINT THIS PAGE